Pustite nam sporočilo


Žal trenutno nismo dosegljivi. Pošljite nam sporočilo in kmalu vam bomo odgovorili

Pustite nam sporočilo

Naša spletna stran, https://trgovinameri.si (v nadaljevanju: “spletna trgovina Meri”) uporablja piškotke in druge sorodne tehnologije. Piškotki so kreirani tudi iz tretjih spletnih strani katere uporabljamo za nekatere funkcionalnosti spletne strani. Spodaj vas bomo seznanili o uporabi piškotkov na naši spletni strani.

1. SPLOŠNO

Politika zasebnosti spletne trgovine Meri se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo trgovina Meri uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovina Meri spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov naših storitev, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu trgovina Meri posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Trgovina Meri za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek;
podjetje oz. naziv pravne osebe;
davčno številko pravne osebe;
naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
kontaktno telefonsko številko;
državo bivanja;
naslov za dostavo;

druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletni strani.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, trgovina Meri. ne odgovarja.

Dostavni službi (npr. GLS, DPD ipd) bo trgovina Meri zaupala le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslovu za dostavo. Prek elektronske pošte bo trgovina Meri stopila v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

3. PIŠKOTKI IN IP NASLOVI

Trgovina Meri vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne strani ali aplikacije dodeli piškotek za identifikacijo, zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Trgovina Meri lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Trgovina Meri lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti trgovina Meri zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI UPORABNIKOV

Trgovina Meri je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov. Trgovina Meri ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov trgovine Meri.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovina Meri teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.Trgovina Meri podatkov uporabnikov ne bo uporabila za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovina Meri lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

5. IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Vse pri trgovini Meri redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene s politiko zasebnosti in dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnih aplikacij in strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s trgovino Meri.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo trgovini Meri sporočijo preklic uporabe spletne trgovine. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik trgovini Meri poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova spletnih naročil. Trgovina Meri bo zaupnost osebnih podatkov varoval tudi v primeru preklica registracije.

5. DODATNA POJASNILA

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@trgovinameri.si ali preko kontaktnega obrazca.